Arbetsmetod

Vintergatan har ett Demokratiskt processinriktat förhållningssätt till förändring och utvecklingsarbete. Vi arbetar på individ nivå i grupp.

Arbetet på Vintergatan vilar på en gemensam värdegrund och ett lösningsfokuserat arbetssätt utifrån följande antaganden:
  • Förändring är möjlig
  • Vi blir till i möten med andra
  • Vi är inga offer utan vi har grundförutsättningar för egna val
  • Vi är sociala varelser och har alltså ett behov av att relatera till andra
  • Förtroende och tillit är basen för SAM – SKAPANDE
  • Det egna ansvaret är en central del i vårt arbete

Vi arbetar med lärande och växande utifrån praktisk verklighet – bearbetandet av allt som händer – blir vägar till växande. Vi lär oss av både med och motgångar.

Genom att låta ungdomarna möta sina glädjeämnen och motgångar istället för att i förväg styra och begränsa deras erfarenheter, förstärker vi deras individuella växande och samhälleliga kompetens.

Ungdomarnas egna sociala nätverk ser vi som en viktig resurs runt varje individ.

Vintergatans Konferenser

En viktig del av Vintergatans verksamhet är våra konferenser där all personal och samtliga ungdomar deltar. Resultaten av dessa konferenstillfällen är en god träning i:
Disciplin, mötesteknik, att formulera sig, att ta ansvar för sina åsikter, att visa hänsyn samt få en inblick i demokratiska processen. Vi har konferenser både på hemma och på bortaplan.