Personalkooperativet Vintergatan

Vintergatan är ett ungdomsboende i Alingsås. Vi har god erfarenhet av att ta emot ungdomar direkt ifrån SIS institution och direkt från avgiftning. Då vi är en liten verksamhet är vi också ett bra alternativ till familjehem. Ungdomarna bor i egna lägenheter i anslutning till vår baslägenhet. Verksamheten är integrerad i ett bostadsområde centralt i Alingsås.

Vi erbjuder:

  • Boende i egen grundutrustad lägenhet i mycket nära anslutning till personaltät baslägenhet.
  • Tydliga strukturer och rutiner i det egna boendet kopplat till individuell arbetsplan.
  • Sysselsättning – skräddarsys utifrån individuellt behov. (skola, praktik, arbete)
  • Enskilda strukturerade samtal.
  • Stöd i ekonomisk planering och ett eget ekonomiskt ansvar.
    (I boende kostnaden ingår ett försörjningsstöd om SEK 3 000/mån)
  • Aktiviteter enskilt och i grupp.
  • Ett arbetssätt som leder till ökad självkänsla.
  • Fadderverksamhet i syfte att bryta gamla mönster och hitta ny gemenskap.