Inskrivningsrutiner

En inledande kontakt tas av socialsekreterare för ett första studiebesök i Vintergatans baslägenhet. Vid detta studiebesök berättar vi om verksamheten och ungdomen berättar lite om sig själv. Efter detta studiebesök funderar alla inblandade över om Vintergatan skulle kunna vara ett lämpligt bistånd. När ungdomen flyttat in på Vintergatan planeras ett nätverksmöte där ungdomens behov av stöd och struktur ringas in.